Sklep Blog Dystrybutorzy EN
Konto Koszyk Sklep
Dostępne kolory Blog Dystrybutorzy
EN
Wielorazowa maska filtrująca, z wymiennym filtrem - wykonanym z układu włóknin o parametrach odpowiadających klasie FFP1 Wyprodukowano w Polsce.
Kolor
#
Tkanina

Pasek
Jak dobrać rozmiar
Rozmiary

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) niniejszym informuję, co następuje:

 1. Administratorem Danych Osobowych podanych przez Pana / Panią jest SMARTWEAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Gdańsku (80-172) przy ul. Trzy Lipy 2/1.3, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Gdańsku- Gdańsk - Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000776105, NIP: 9571114055, REGON: 382788495.
 2. Dane osobowe Pana / Pani przetwarzane będą w celu:
  1. realizacji transakcji
  2. rejestracji i obsługi konta w sklepie internetowym
  3. badania jakości obsługi w przypadku wyrażenia zgody
  4. wysłania Newslettera w przypadku wyrażenia zgody
 3. Dane osobowe Pana / Pani będą udostępniane prawnie upoważnionym podmiotom trzecim realizującym:
  1. obsługę hostingu i prezentacji stron internetowych
  2. obsługę przesyłek
  3. obsługę płatności
  4. obsługę innych czynności niezbędnych do wykonania celów opisanych w pkt.3
 4. Przetwarzanie danych przez Administratora jest niezbędne do realizacji jego celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu polegającego na prawidłowym zaprezentowaniu naszej oferty oraz prowadzeniu działań marketingowych.
 5. Dane osobowe Pana / Pani nie będą udostępniane do państwa trzeciego poza UE lub organizacji międzynarodowej.
 6. Dane osobowe Pana / Pani przechowywane będą przez okres ustalony wewnętrzną instrukcją, przez okres zgodny z obowiązującym prawem lub do momentu złożenia skutecznego sprzeciwu.
 7. Przysługuje Panu /Pani prawo do:
  1. dostępu do swoich danych
  2. sprostowania swoich danych
  3. przeniesienia swoich danych
  4. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych
  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego UODO
 8. Przysługuje Panu / Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych w każdym czasie, z przyczyn związanych z Pana /Pani szczególną sytuacją, o ile dane przetwarzane są w związku z realizacją uzasadnionego interesu Administratora lub dla celów marketingowych.
 9. Przysługuje Panu / Pani prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie.
 10. Podanie przez Pana / Panią danych osobowych jest obowiązkowe w związku z:
  1. wymogiem ustawowym
  2. jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych osobowych może uniemożliwić realizację usługi
 11. W przypadku pytań dotyczących gromadzenia, przetwarzania i wykorzystania Państwa danych osobowych, sprostowania, blokowania czy kasowania danych oraz w celu odwołania udzielonych zgód lub wyrażenia sprzeciwu wobec wykorzystywania określonych danych, prosimy o kontakt z administratorem danych: Smartwear, Sp. z o. o., 80-172 Gdańsk, ul. Trzy Lipy 2/1.3; ado@urbaner.pl.