Sklep Blog Dystrybutorzy EN Dostępne kolory
Konto Koszyk Sklep
Dostępne kolory Blog Dystrybutorzy
EN
DO KAŻDEJ MASKI ZESTAW 3 FILTRÓW FFP1 GRATIS! Wielorazowa maska filtrująca, z wymiennym filtrem - wykonanym z układu włóknin o parametrach odpowiadających klasie FFP1
Kolor
#
Tkanina

Pasek
Jak dobrać rozmiar
Rozmiary

Maski a prawo. Kto i kiedy musi zakrywać usta oraz nos?

Noszenie maseczek w przestrzeni publicznej jeszcze do niedawna charakterystyczne było przede wszystkim wśród społeczności zamieszkującej południowo-wschodnią Azję. Pandemia koronawirusa skutecznie odwróciła proporcje i dziś widok zasłoniętych twarzy nikogo nie dziwi, a jest wręcz powszechnym obowiązkiem, który regulują w Polsce dynamicznie zmieniające się od marca rządowe rozporządzenia. Sprawdziliśmy, jakie obostrzenia nakładają na nas najnowsze przepisy. 

Wczesną wiosną zasłanianie ust i nosa traktowano jeszcze w kategoriach codziennej profilaktyki, a do noszenia maseczek nakłaniali głównie epidemiolodzy. Dynamiczny rozwój pandemii spowodował, że lekarskie sugestie zastąpiono wkrótce bardziej stanowczymi nakazami. Po chwilowym wakacyjnym rozluźnieniu jesienią wprowadzono już dość surowe restrykcje, zgodnie z którymi wszelkiego rodzaju osłony stosowane do zakrycia dróg oddechowych stały się obowiązkowe. Nie tylko w sklepach i galeriach, lecz również na ulicy, a nawet w miejscu pracy. 

Obowiązek zasłaniania twarzy regulowały w Polsce wydawane od marca rządowe rozporządzenia. Zakres obostrzeń w głównej mierze uzależniony był od dynamiki zachorowań, zarówno w skali makro, jak i w poszczególnych rejonach kraju. Efektem wnikliwych analiz był jesienny podział Polski na strefy żółte i czerwone. W momencie, gdy koronawirusowe statystyki niebezpiecznie szybowały, podjęto decyzję o zaostrzeniu obostrzeń na całym terytorium państwa. 

 

Obowiązkowe zakrywanie ust i nosa

Aktualnie obowiązujące restrykcje zostały ujęte w nowym rozporządzeniu z 26 listopada 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Przepisy weszły w życie 28 listopada i będą obowiązywać na terenie całego kraju co najmniej do 27 grudnia bieżącego roku. Przyjęte przez rząd obostrzenia regulują już nie tylko obowiązek zasłaniania ust i nosa w przestrzeni publicznej, lecz m.in. także w miejscach pracy. 

Nowe rozporządzenie oczywiście podtrzymało najważniejsze z obostrzeń: obowiązek zakrywania twarzy w miejscach publicznych. W praktyce oznacza to, że właściwie już po wyjściu z domu powinniśmy założyć maseczkę. Nakaz dotyczy bowiem terenu nieruchomości wspólnych, czyli np. klatek schodowych i wind. Zasłanianie ust i nosa nadal jest obowiązkowe również na drogach i placach (nawet, gdy są puste), na terenie cmentarzy, parkingów leśnych i miejsc postoju pojazdów, bulwarów i promenad, a także w obiektach i placówkach handlowych lub usługowych oraz na targowiskach. 

Pełne rozporządzenie w sprawie ograniczeń, nakazów i zakazów: link

para w maskach

Ponadto obowiązek dotyczy też szkół i placówek oświatowych, budynków użyteczności publicznej, zakładów opieki zdrowotnej, socjalnej lub społecznej, placówek bankowych, lokali gastronomicznych oraz budynków kultu religijnego (także w trakcie sprawowania kultu religijnego). Utrzymano również nakaz stosowania różnego rodzaju osłon w środkach komunikacji publicznej, pociągach, na dworcach, lotniskach, w samolotach i na statkach pasażerskich. 

Istotną zmianą, jaką wprowadzają przyjęte w listopadzie przepisy, jest noszenie maseczek w miejscach pracy, jeżeli w pomieszczeniu przebywa więcej niż 1 osoba. Obowiązek dotyczy także osób wykonujących bezpośrednią obsługę interesantów lub klientów (wcześniej takie osoby objęte były wyjątkiem, który wygasł 28 listopada). Zasłanianie ust i nosa może odbywać się za pomocą maseczek, ale także elementów odzieży, przyłbic i kasków ochronnych. 

 

Miejsca, w których maseczka jest obowiązkowa:

 • ulice, drogi place
 • klatki schodowe, windy
 • zakłady pracy (gdy w pomieszczeniu przebywa więcej niż 1 osoba)
 • placówki i obiekty handlowe (sklepy, galerie, centra handlowe), lokale usługowe, placówki bankowe
 • miejsca kultu religijnego i cmentarze
 • parkingi, miejsca postoju, promenady, bulwary
 • szkoły, placówki oświatowe, uczelnie wyższe
 • zakłady opieki zdrowotnej, socjalnej i społecznej
 • dworce, lotniska, środki komunikacji miejskiej, środki transportu zbiorowego, statki pasażerskie, samoloty
 • szpitale, urzędy, biblioteki, a także (zamknięte wciąż) kina, teatry, filharmonie, opery

 

Wyjątki od obowiązku zakrywania ust i nosa

Aktualnie obowiązujące rozporządzenie przewiduje wyjątki od obowiązku zakrywania ust i nosa. Dotyczy to przede wszystkim dzieci do 5. roku życia oraz osób, które cierpią na całościowe zaburzenia rozwoju lub zaburzenia psychiczne. Obowiązek nie obejmuje ponadto osób z niepełnosprawnością umysłową w stopniu umiarkowanym, znacznym lub głębokim. Jednym z powodów, dla których nie jest konieczne noszenie maseczek, są także trudności w oddychaniu lub samodzielnym zakrywaniu ust i nosa. Trzeba to jednak udokumentować za pomocą zaświadczenia lekarskiego, które należy okazać na żądanie policji, straży gminnej lub straży ochrony kolei (w pociągach oraz na terenie dworców). 

sport w maskach

Bez zasłoniętej twarzy mogą poruszać się uczniowie i dzieci objęci wychowaniem przedszkolnym czy pary w trakcie składania przysięgi małżeńskiej. Wyjątki obejmują ponadto przedstawicieli niektórych zawodów. Dotyczą przede wszystkim kierowców transportu publicznego lub przewoźników (ale tylko wtedy, gdy są wyraźnie oddzieleni od pasażerów – np. specjalną strefą lub fizyczną osłoną). Zwolnieni z obowiązku noszenia maseczek są także sportowcy wykonujący sport wyczynowy (jazda rowerem do takich się nie zalicza, chyba, że jeździmy w lesie lub po parku) członkowie personelu lotniczego w kabinie pilota, osoby sprawujące kult religijny (np. księża podczas mszy), żołnierze wykonujący zadania służbowe, sędziowie i trenerzy podczas zawodów sportowych czy osoby kierujące statkiem. 

Osoby niepodlegające obowiązkowi noszenia maseczek:

 • dzieci do lat 5
 • osoby z niepełnosprawnością umysłową, zaburzeniami rozwoju, zaburzeniami psychicznymi
 • osoby mające trudności w samodzielnym zasłanianiu ust i nosa (niezbędne jest posiadanie lekarskiego zaświadczenia)
 • osoby uprawiające sport wyczynowy, trenerzy i sędziowie podczas zawodów sportowych
 • personel lotniczy w kabinie pilota
 • osoby kierujące środkiem publicznego transportu zbiorowego lub pojazdem samochodowym wykonującym zarobkowy przewóz osób, jeżeli w pojeździe zapewniono oddzielenie kierującego od przewożonych osób w sposób uniemożliwiający styczność
 • żołnierze Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i wojsk sojuszniczych, a także funkcjonariusza Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego, wykonujących zadania służbowe, stosujących środki ochrony osobistej odpowiednie do rodzaju wykonywanych czynności
 • uczniowie podlegający wychowaniu przedszkolnemu
 • osoby zawierające małżeństwo podczas składania przysięgi w kościele lub urzędzie

Przepisy regulują także miejsca, w których noszenie maseczek nie jest obowiązkowe. Do takich lokalizacji zaliczają się: parki, zieleńce, ogrody botaniczne, ogrody zabytkowe, rodzinne ogródki działkowe oraz plaże. Maseczka nie jest także obowiązkowa w samochodzie, oprócz tych, które są środkami publicznego transportu zbiorowego. 

 

„Strefy” wolne od maseczek:

 • parki, zieleńce
 • ogrody zabytkowe, ogrody botaniczne
 • plaże
 • rodzinne ogródki działkowe

 

maski w komunikacji miejskiej

 

Nieprzestrzeganie obostrzeń – co grozi?

28 listopada 2020 r. weszła w życie także znowelizowana ustawa o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Dodano w niej przepis, który pozwala nakładać na osoby zdrowie obowiązek noszenia maseczki. Wcześniej bowiem nieprecyzyjne zapisy regulowały jedynie taki obowiązek w przypadku chorych lub osób podejrzanych o zarażenie. W praktyce powstała więc bardziej precyzyjna, choć wciąż niekompletna podstawa prawna umożliwiająca nakładanie kar za nieprzestrzeganie obostrzeń. 

Znowelizowana ustawa o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi: link

W myśl tych przepisów brak maseczki będzie wykroczeniem karanym grzywną i w tych okolicznościach znacznie trudniej będzie już liczyć na ewentualną przychylność sądów. Osoba niestosująca się do obowiązku zakrywania ust i nosa, może zostać ukarana mandatem do 500 zł.

Inne wpisy:

2020-12-18

Jak podczas noszenia masek zadbać o prawidłowy oddech i skórę?

Problemy z oddychaniem, dolegliwości skórne czy ogólnie pojęty dyskomfort to najczęstsze przyczyny, dla których wiele osób noszenie maseczek ochronnych utożsamia raczej z nieprzyjemnym obowiązkiem niż pożyteczną profilaktyką. Niedogodności często wynikają jednak nie tyle z negatywnego nastawienia, co po prostu z nieprawidłowych technik oddychania i nieodpowiedniego użytkowania osłon. Wystarczy kilka prostych zasad, by można było odetchnąć z ulgą. Nawet z zasłoniętymi ustami i nosem.

2021-01-31

Typy masek obowiązujących w UE, GB i Rosji

Zakrywanie ust i nosa w przestrzeni publicznej od kilku miesięcy obowiązuje w zdecydowanej większości europejskich państw. W Polsce stosowanie maseczek i przyłbic upowszechniono już w połowie października i nic nie zapowiada, by w najbliższej przyszłości coś się w tej kwestii zmieniło. Są jednak kraje, które idą o krok dalej i wprowadzają nakaz noszenia konkretnych typów osłon.

2020-10-30

Maski czy przyłbice – wady i zalety

Maski czy przyłbice – co wybrać? Przy doborze odpowiedniej osłony twarzy przede wszystkim warto kierować się stopniem ochrony przed drobnoustrojami, w dalszej kolejności komfortem/wygodą użytkowania i estetyką elementów zakrywających usta i nos. Nie bez znaczenia są także indywidualne potrzeby użytkownika i konkretne przeznaczenie stosowanych osłon. Każde z rozwiązań posiada własne atuty i słabsze strony.